Házirend

1. Az AST SE edzőterme a 1157 Budapest Árendás köz 4-6. szám alatt található.

2. A Házirend célja, hogy meghatározza a sportlétesítményben tartózkodó személyek (a termet használók és egyéb látogatók ) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált sportolás érdekében elengedhetetlenek.

3. Továbbá előírja az AST SE edzőtermének rendeltetésszerű használatát, állagának megőrzésére, biztonságos sportolásra szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

4. Az AST SE edzőtermét minden sportoló saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe! A teremben bekövetkezett esetleges balesetekért, sérülésekért az AST SE felelősséget nem vállal.

5. A sportlétesítmény igénybétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

6. Az AST SE edzőterme csak rendeltetésének megfelelően használható. A teremben tartózkodó személyek nem sérthetnek meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

7. A sportlétesítmény területén TILOS: a. a dohányzás és az alkohol fogyasztása, b. az olyan tevékenység, amely az AST SE tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, c. minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység, d. az AST SE egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele, e. az AST SE engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

8. Az AST SE edzőtermének egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, az SE-nél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

9. AST SE edzőtermének nyitvatartási ideje: H-P: 7-22-ig Szo-V: 9-17-ig

10. Az AST SE edzőtermében tartózkodó személyek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a sportlétesítményt időben elhagyni.

11. Amennyiben az AST SE edzőterem területén tevékenysége bemutatására, propaganda, illetve reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely a teremben tartózkodó személy is feltűnik, reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az AST SE-vel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

12. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az AST SE képviselője jogosult a szabálytalankodót távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az AST SE intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben értesíti a rendőrséget, vagy más illetékes hatóságot. A kizárt szabálytalankodó az AST SE-vel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

13. A sportlétesítmény területén minden sportolóra és látogatóra kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik személy tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

14. Az AST SE nem vállal felelősséget a sportolók és látogatók tulajdonát képező értéktárgyakban, dolgokban keletkezett károkért, amelyet az edzőterem területén használnak, vagy időlegesen tárolnak

15. Az AST SE nem vállal felelősséget a terem területén hagyott, elveszett, eltulajdonított tárgyakért.

16. A sportlétesítményt minden sportoló kizárólag saját felelősségére használhatja.

17. A sportlétesítmény területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő: Mentők:(baleset esetén)104 Tűzoltóság(tűz esetén)105 Rendőrség(rendbontás esetén)107 Ált. segélyhívó(bármely esetben)112

18. A sporttevékenység kizárólag az sportolásra alkalmas sport felszerelésben végezhető.

19. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

20. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.

21. Sporttevékenység végzésekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

22. 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.

23. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a sportoló alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

24. A gépek és eszközök használatát követően minden sportoló, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

25. Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.

26. Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.

27. A szoláriumokat csak saját felelősségre lehet igénybe venni.

28. E Házirendet az AST SE saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

29. Az AST SE jelen Házirendje minden sportoló és látogató számára szabadon a sportlétesítmény területén elérhető és áttekinthető.